Zakázané Vzdělání

Na začátku byla vůle podělit se s přáteli o zajímavé čtení, nyní vydáváme knihy, které mají čtenářům co říct.

Naše aktuální a připravované novinky:
Připravujeme: Stalinova ekonomika
Symposium (2 svazky)
Jan Campbell
VYPRODÁNO, ČEKÁME NA DOTISK
Připravujeme: Stalinova ekonomika
Stalinova ekonomika
Valerij Katasonov
V PRODEJI OD 10. 11. 2022
Připravujeme: Státní symboly a státní suverenita
Státní symboly a státní suverenita
Vnitřní prediktor SSSR
Do prodeje v průběhu dubna 2023
Nabídka knih z vlastní produkce:
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)

Stalinova ekonomika

OČEKÁVANÁ NOVINKA

Valentin Jurievič Katasonov

Může se docela dobře stát, že jedna z těch cyklických krizí kapitalismu pohřbí toto ekonomické uspořádání nadobro. Dříve, než to nastane, bude jistě užitečné rozpomenout se na soubor principů uspořádání ekonomiky, který v minulosti již dokázal schopnost dnes nepředstavitelného hospodářského růstu. Principy, které ze zaostalé a světovou a občanskou válkou rozorané země udělaly za jednu dvě dekády hospodářskou velmoc, schopnou obrany a vítězství v nejničivější z válek na naší planetě a opět nejrychlejší obnovy po ní. Nebude oslnivý výkon Stalinovy ekonomiky pravým důvodem veřejného posměchu a pohrdání nad plánovaným hospodářstvím obecně? To už čtenář posoudí po přečtení sám.
Katasonova kniha je praktickou učebnicí zásad ekonomie. Je zde řada tabulek, příkladů, svědectví a kvalifikovaných úvah. Pro lepší srozumitelnost mladším čtenářům jsme text proložili citacemi z výkladového Slovníku politické ekonomie.

Cena výtisku: 400,- Kč
Počet stran: 295
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


O světě křivých zrcadel 4

Valerij Viktorovič Pjakin

Čtvrtý díl knižního seriálu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel se věnuje problematice bolševismu.
Ruský bolševismus zůstává unikátním historickým jevem, který dodnes vyvolává spoustu otázek:
Co je to bolševismus? Čím se liší bolševici a komunisté? Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč carské Rusko první etapu světové války - první světovou válku - prohrálo, zatímco SSSR pod vedením bolševiků vyhrál její druhou etapu – druhou světovou válku? Proč bílí generálové vstupovali do řad rudé armády? Kterak ruští bolševici dokázali nejenom zvítězit v občanské válce, ale současně také odrazit zahraniční agresi tím, že vyvolali problémy v zemích agresorů?
Odpovědi na tyto otázky, jakož i na řadu dalších, naleznete v této knize.

Cena výtisku: 400,- Kč
Počet stran: 296
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


O světě křivých zrcadel 3

Valerij Viktorovič Pjakin

Třetí díl knižního seriálu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel se věnuje problematice války.
Veškeré dějiny současné globální civilizace jsou plny válek, přičemž válka je obvykle vnímána jako střet nepřátelských armád na bojišti. To je horká válka. Jenže válka není jen střet armád na bitevních polích, ale také cokoliv jiného, co umožňuje porazit protivníka a donutit ho podrobit se vůli vítěze, a tím pádem při dobývání státu dosáhnout stejných cílů, jaké jsou vytyčovány v případě válečného vpádu, jenže bez přímého nasazení armády.
Co je to válka? Co je to hybridní válka? Čím se liší spravedlivé a osvobozenecké války od jiných druhů válek? Odpovědi na tyto i mnohé další otázky naleznete v této knize.

Cena výtisku: 365,- Kč
Počet stran: 400
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


Jiné dějiny Římského impéria

Alexandr Tamanskij

Zvykli jsme si.
Zvykli jsme si, že politici lžou, medicína neléčí, škola neučí.
Zvykli jsme si nevěřit. Dnes už nevěříme, že dvěma letadly lze zbořit tři paneláky, že radar v Brdech nás měl chránit před íránskými raketami, že 50 let od dobytí Měsíce neumíme vyrobit tehdejší raketové motory nebo že píchat si neschválenou látku do těla je ten nejlepší nápad. Jenže samotná nedůvěra nestačí. Probíhajícím událostem je třeba porozumět, orientovat se v nich.
Kde vlastně všechno to lhaní a klamání začalo? Kde hledat jejich původ a příčinu a jaký sledují smysl? Proč nás dějiny nic neučí a jen nás trestají za neznalost, a já bych řekl, za nepochopení svých lekcí? Odpovědi na tyto otázky nabízí kniha Jiné dějiny Římského impéria. Cílem knihy vůbec není odhalení lži a její náhrada jediným pravdivým výkladem dějin. Autor samo sebou nabízí svůj vlastní výklad podložený přehlíženými, byť volně dostupnými artefakty, ale jeho opravdová hodnota spočívá v jeho vidění logiky vývoje lidské společnosti a její příčinně následkových vztahů.
Kniha je určena čtenářům, kteří chtějí historii nejen znát, ale také ji chápat.
Soustředí se na období renesance – pojem zavedený do vědecké terminologie historiky až v XIX. století. Vysvětluje, kdo a proč potřeboval rozdělit události XV. – XVII. století do dvou historických epoch pojmenovaných antikarenesance a oddělit je tisícem temných let takzvaného středověku a informačního vakua. Sám autor se ke Koncepci obecné bezpečnosti nehlásí. Já však mám dojem, že popsat entitu globálního prediktora se mu v jeho knize podařilo mimořádně výstižně a dostupně.
Cítím povinnost milé čtenáře upozornit, zvláště pak ty, kteří se s pojmy Nová chronologie nebo Koncepce obecné bezpečnosti dosud nesetkali: zvažte sami, jste-li dostatečně otevření a silní. Čtení může ochromit vaše vidění světa, neurvale strhnout růžové brýle. Může se dostavit například nechuť nadále navštěvovat římské a řecké památky. Natož Jeruzalém! Absolventy gymnázií humanitního zaměření může začít pronásledovat sžíravá otázka: "Proč jsem tuto knihu nenapsal já sám?"
Přijmete-li uvedená rizika, bezvadně se pobavíte a už samostatně přijdete na kloub i věcem knihou nedotčeným.

Cena výtisku: 485,- Kč
Počet stran: 396
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


O světě křivých zrcadel 2

 

Valerij Viktorovič Pjakin

Druhý díl knižního seriálu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel se věnuje problematice státu. Podrobně vysvětluje, co to vlastně je stát. Jakými vlastnostmi musí disponovat stát a jeho obyvatelstvo, aby bylo možno zajistit jeho vznik a udržitelný provoz. Jak je stát řízen. A jak to, že jedny státy vystupují v roli subjektů mezinárodního práva, zatímco jiné jsou jen zeměpisnými prostory, objekty soupeření řídících systémů nadnárodní úrovně.
Jak si státy zajišťují vlastní zdrojovou stabilitu a jakým způsobem vnímat účastníky protistátních demonstrací.
V knize naleznete kapitoly popisující stát jako systém pro přežití národa, výklad pojmů suverenita, státy historické a konstruované. Zvláštní články jsou věnovány Kubě, Maďarsku, Jemenu, Československu, Číně a vnějšímu řízení Ruska. Další kapitoly jsou:
Komu vadí Rusko?
Revoluce je nevyhnutelná? Nebo!
Intervence, a
Domácí negři.
Kniha je psána přístupným jazykem a s jistotou lze slíbit, že v ohlášených tématech přispěje k tříbení názoru každého čtenáře.

Křivá zrcadla 2 na rotačce - autentické video z tiskárny na kanálu Zakázané Vzdělání na youtube

Cena výtisku: 315,- Kč
Počet stran: 280
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


O světě křivých zrcadel 1

 

Valerij Viktorovič Pjakin

Kniha O světě křivých zrcadel je sborníkem vybraných starších analytických prací Valerije Viktoroviče Pjakina. Svou skladbou a uspořádáním seznamuje čtenáře s poststalinským vývojem sovětské společnosti, která ještě po desetiletí dokázala pokračovat v nastartovaném rozvoji hospodářství a obrany státu, ovšem v oblasti ideologie se dopustila osudových přehmatů.
V úvodní kapitole s výmluvným podtitulem „Jak ve skutečnosti probíhala studená válka“ autor analýzou nepřímých důkazů projektovanou na obecně známý výsledek soupeření Západu s Východem ukazuje, jak snadno si můžeme konceptuální nevzdělanost zaměnit za neodbornost, neprozíravost, obchodnickou neschopnost i za vlastizradu a že tento přehmat zákonitě pokaždé vede k porážce a zotročení poraženého. Vedle ilustrativních příkladů z průmyslu a zemědělství věnuje Valerij Viktorovič zvláštní pozornost kosmonautice, soupeření Západu a Východu ve vesmíru a v dobývání Měsíce zvlášť, které činí čtení obzvlášť zajímavým.
V dalších kapitolách věnovaných (národní) Centrální bance, Ústavě a ruské účasti ve WTO analyzuje „nevinné“ formulace v zákonech a jejich tragické dopady na společnost. Ukazuje na viníky a zastánce koloniální podřízenosti Ruska i na bojovníky za jeho vymanění.
Kniha Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel není četbou pro nepřipraveného čtenáře, prostě pro každého. Složité formulace a přesné definice znesnadňují čtení. Předpokládá alespoň základní znalost terminologie Koncepce obecné bezpečnosti, jejích principů, bez nichž může dojít na zklamání i na hledání obsahových chyb. Naopak jsem přesvědčen, že potěší každého věrného diváka Pjakinových analytických videotýdeníků, překládaných do češtiny již po několik let.

Cena výtisku: 325,- Kč
Počet stran: 292
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina

Nikolaj Viktorovič Starikov

Kniha sleduje Hitlerovu cestu od okamžiku jeho objevení se na politické scéně až do osudového útoku na Sovětský svaz. Jsou v ní vyjmenována jména osobností, jakož i události, které už většinou znáte, jenže tato kniha je cenná výkladem jejich návazností. Nabídnutou optikou vidíme Hitlerovu kariéru jako jakýsi politický curling. Stanete se svědky neuvěřitelného a téměř nekonečného řetězce “náhod”, které vždy v potřebný okamžik připletly jednotlivé politické příležitosti a pomocníky k jejich realizaci Hitlerovi pod nohy. Zjistíte, že prakticky každému zásadnímu pokroku jeho NSDAP předcházela změna zahraničněpolitické situace ve světě, většinou v Sovětském svazu.
Ze stránek nabízené knihy se naučíte vnímat Velkou říjnovou socialistickou revoluci jako nezvládnutý investiční projekt. Rozpomenete se na strastiplný hospodářský vývoj Výmarské republiky a osvojíte si metodu zvládnutí hospodářské krize během několika dní. Seznámíte se s Hitlerovým prvním kurátorem a spoluautorem jeho slavného eposu. Naučíte se anektovat cizí území bez navazujících sankcí. Pochopíte logiku výběrů dějišť olympiád tehdy i dnes. Dovíte se, jak tomu bylo s Křišťálovou nocí a válkou ve Španělsku. Bude Vám nabídnut odlišný výklad mnichovských událostí i vzniku samostatného Slovenského štátu, než jsou ty, na které jste zvyklí. Dostane se vám objasnění, proč Francie podlehla tak rychle a proč v Anglii hitlerovci bombardovali civilní cíle a nikoliv ty vojenské.
Kniha je nejen úchvatné čtení. Je to učebnice geopolitické logiky. Odmyslíte-li si uvedená jména a data, kniha se promění na metodologickou příručku k pochopení logiky ostatních světových konfliktů. I těch co teprve přijdou…

Cena výtisku: 350,- Kč
Počet stran: 368
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


MISE LIBYJSKÁ DŽAMÁHÍRÍJA

Václav Háva

Touto knihou bychom rádi zahájili cyklus praktických vzpomínek na někdejší Československo. Ať čtenářský zájem o tuto knihu rozhodne o osudu takového cyklu.
Mise Libyjská džamáhíríja je vzpomínková kniha pelhřimovského rodáka Václava Hávy. Děj knihy autor přirovnává k české pohádce o Honzovi, který se vydává na zkušenou do světa. Ve skutečnosti čtenáře seznamuje s průběhem vojenské služby v sedmdesátých letech minulého století a zejména s na ni navazujícím ročním pobytem v Libyi v roli instruktora raketometu na šasi osmikolé Tatry. Československá účast na vyzbrojování Libye svým rozsahem byla zcela výjimečná. Nikdy předtím, ale ani nikdy potom náš stát již nic podobného neuskutečnil a mladý Václav Háva patřil mezi několik set vyslaných učitelů a instruktorů. Své vzpomínky formuluje srozumitelným, příjemným, čtivým jazykem s respektem a uznáním vůči hostitelské zemi a jejím lidem i dalším národnostem, se kterými měl možnost se v Africe setkat.

Cena výtisku: 160,- Kč
Počet stran: 139
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU

Knihy z dílny Jiřího Šifrina:

Sovětská civilizace 2

NOVINKA

Sergej Georgijevič Kara-Murza


Pokračování velkého popisu sovětské společnosti obdobím po 2. světové válce. I z tohoto popisu vyplývá, že se jednalo o narodnický projekt občinové společnosti a právě prosazení liberálního tvrzení o "marxistickém" základu patřilo k hlavním příčinám zániku Sovětského svazu i celého "socialistického tábora".
V knize se uvádí popis sovětské společnosti a začlenění hospodářství do sovětského projektu v jeho zralé podobě. Dále se autor podrobně věnuje období, kdy pracoval na Kubě a na základě poznání této odlišné společnosti popisuje své dozrávání ve vnímání společnosti. Zničení Sovětského svazu autor rozebírá po jednotlivých etapách a vytváří tak podrobný obraz příčin toho, proč se obyvatelstvo sovětského zřízení zřeklo. Významným činitelem se stal přesun obyvatelstva do měst, z něhož vzešel "hlad po obrazech". Následuje popis odpadlíků, studená válka a perestrojka se svým rozpadem symbolů, kampaní proti velkým civilizačním projektům (udržujícím společnost pohromadě) a zničení oprávnění sovětského zřízení. Samotný zánik Sovětského svazu autor popisuje jako "revoluci nomenklatury", která se v "postalinském" období vymkla kontrole. Nakonec se autor věnuje rysům protisovětského vědomí a rozebírá jeho hlavní cíle a zároveň i vady v logice a způsoby jejich obcházení. Závěr knihy představuje vtipný popis osobní zkušenosti se společností, jaká se vyvinula po zničení Sovětského svazu.
V průběhu knihy autor vysvětluje, že uspořádání, jak se v průběhu času v Sovětském svazu ustavilo, mělo své hluboké společenské příčiny. Uspořádání vycházelo z prastarých a dnes nevědomých zkušeností lidstva, které liberální filozofie odmítá.

Cena výtisku: 500,- Kč
Počet stran: 528
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


Sovětská civilizace 1

Sergej Georgijevič Kara-Murza

Kniha na pozadí popisu dějin SSSR v období od vzniku sovětského zřízení v roce 1905 do vítězství ve 2. světové válce popisuje ideová východiska sovětského zřízení a jeho odlišnost od zřízení liberálního – a popisuje jej jako nikoliv marxistický, ale především narodnický projekt. Československému čtenáři se zde zřejmě poprvé dostávají do rukou zprávy o společenských i hospodářských východiscích sovětského zřízení jako obrody občinové společnosti – a jen tak mimochodem tyto zprávy až podivuhodně souzní s československým národním obrozením. Autor vysvětluje, že sovětský projekt byl od počátku zatížen pohledem liberalizované inteligence, která dokázala zakrýt zásady, na kterých občina stojí – a tím znevěrohodnila samotný obraz tohoto zřízení. V tomto směru autor podrobně rozebírá postoje Lenina, který má na tom z politických důvodů svoji vinu. Autor podrobně rozebírá jednotlivé části sovětského projektu a jejich vývoj, včetně jejich projevu ve společenském vědomí. Uvádí také zásady moci a oprávnění tradiční společnosti, stejně jako chyby tehdejšího sovětského vedení, vyplývající z velké části z toho, že velká většina vůdčích představitelů právě toto nechápala. Vysvětluje také pojem stalinizmus jako stav společnosti vybuzené k ochraně jejích zájmů, když samotný Stalin se stal zosobněním této moci. Autor se také podrobně věnuje rozdílu mezi fašizmem a komunizmem a při podobnosti obou pojmů vysvětluje zásadní rozdíly v jejich významu, obsahu a pojetí. Zcela jednoznačně fašizmus staví jako logický vývojový stupeň liberální společnosti, stojící v přímém protikladu k zásadám občinové společnosti. Kniha převrací řadu liberálních mýtů na ideologickou špínu, ohrožující životaschopnost každé společnosti. Tuto knihu lze považovat za výjimečný pokus popsat nejen samotný sovětský projekt jako skutečně živý pokus o obnovu občinové společnosti, ale i občinovou společnost jako takovou.

Cena výtisku: 420,- Kč
Počet stran: 422
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


Manipulace vědomím

Sergej Georgijevič Kara-Murza


Kniha Manipulace vědomím vysvětluje základní zásady ovládání lidí v liberální společnosti a jaký je rozdíl oproti tradiční společnosti. Je určena prostému čtenáři a je přitom doporučeným studijním materiálem na ruských vysokých školách v oblasti sociologie. Autor vysvětluje uspořádání celého systému manipulace veřejným vědomím – jako technologie nadvlády vlastní elity v liberální společnosti. Pro Rusko a další bývalé socialistické země přechod k tomuto novému typu moci znamená změnu kultury, myšlení, jazyka a zničení samotných základů tradiční společnosti. V knize jsou podrobně popsány hlavní části manipulace a příčiny zvláštní zranitelnosti vědomí. Přijmout nový druh moci nebo budovat ochranu před manipulací je otázkou nejen výběru dějinného osudu, ale samotného přežití společnosti.
O autorovi:
Autor knihy Sergej Georgijevič Kara-Murza je sovětský a ruský vědec, vzděláním chemik. Od roku 1968 se zabýval metodologií vědy a potom systémovou analýzou. Teoretik vědy, sociolog, politolog, publicista, autor řady knih a kritik liberálních reforem.

Cena výtisku: 400,- Kč
Počet stran: 304
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU


Bůh synergie

Jiří Šifrin

Kniha odhaluje skutky, život a vládu Josifa Vissarionoviče Stalina, člověka zakydaného hromadou špíny. Součástí jsou úvahy o utajených krocích Stalina a jejich důsledcích a filozofické úvahy. Kniha likviduje řadu klišé a vysvětluje pravděpodobné příčiny mnohých a často krvavých událostí Ruska a Sovětského svazu. Autor pro uvedená tvrzení používá běžně dostupné prameny, logiku a sociální psychologii.
Kniha Bůh synergie vznikla na základě kritiky současných legend. Východiskem je věrohodný a konzistentní psychologický obraz jednotlivých postav, principy přirozeného společenského chování a rozumně zdůvodnitelné logické konstrukce. Kniha staví na především sekundárních pramenech, především současných ruských autorů. Základem jsou autoři, jako Sergej Kara-Murza, Jelena Prudniková, Alexandr Buškov, Vladimír Karpov, Jurij Muchin, Viktor Zemskov, Valentin Katasonov a Sigizmund Mironin. Z primárních pramenů je nejvýznamnější Zápis z plenárního zasedání ÚV VKS(b) z února/března 1937. Kromě toho popis řady termínů staví na wikipédii a dalších pramenech.

Cena výtisku: 420,- Kč
Počet stran: 448
Dostupnost: SKLADEM, IHNED K ODESLÁNÍ NEBO K OSOBNÍMU ODBĚRU
KOUPIT KNIHU

Knihy z produkce Jana Campbella:

Symposium – Souhlasu netřeba (2 svazky)

NOVINKA

Jan Campbell

Souhlasu netřeba představuje základní tezi autorova pohledu na přístup k ekologickému, efektivnímu a ekonomickému myšlení, komunikaci a chování člověka a společnosti. Teze podporuje individuální snahu analyzovat příčinu příčin dění ve světě a hledání řešení výzev, se kterými se denně setkáváme na poli věděckém, politickém, na poli vzdělání a podnikání.
Kniha obsahuje 95 z přibližně 500 publikovaných článků a rozhovorů napsaných a publikovaných v originále v jednom ze čtyř pracovních jazyků autora.

O autorovi:
Jan Campbell (*1946) je německý občan české národnosti, analytik. Do listopadu 2014 řídil poradenskou firmu Campbell Concept UG Bonn a působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE. Mimo jiné vedl koordinační kancelář EU programu Tacis a působil jako poradce Evropské unie u dvou předsedů vlád. V životopisu také uvádí, že profesionálně působil v řadě zemí včetně Británie, Itálie, Švýcarska, Malajsie, SSSR, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Ruska, Česka a Spolkové republiky Německo. V Rusku obdržel čestný titul profesora Uralské státní agrární university a je zahraničním členem Ruské akademie přírodních věd. Na Slovensku se stal nositelem ceny Zlatý Biatec za rok 2014 za "prezentaci zcela nových pohledů na minulé i současné události v domácích a zahraničních médiích, ale zejména v jeho odborné praxi v celé řadě nadnárodních i národních veřejných i soukromých organizacích". Je znám doma i v zahraničí svým Souhlasu netřeba.

Výňatek z recenze knihy od ing. Petra Svobody, CSc.:
Sborník Symposium – Souhlasu netřeba nenechává nikoho na pochybách, že Janu Campbellovi se dostalo v neobyčejně štědré míře daru vědění, znalostí, dlouhodobé praxe i zkušeností v řadě oborů. Vše pak zhodnocuje do jasně zformulovaného a zpravidla neotřelého stanoviska. To ale nikomu nevnucuje. Ponechává na čtenáři, aby se nad příslušným textem zamyslel a učinil si vlastní názor. Z hlediska uvedení do souvislostí využívá autor metodu komparace, srovnávání dnešních jevů s analogiemi minulosti, od antiky přes jiné velké civilizace včetně čínské až po současnost. Hojným užitím citací a zdrojů nejen starého Řecka, Číny, ale například i otců zakladatelů Spojených států, vede čtenáře k vlastnímu uvažování o konkrétním problému. Svoje úvahy často prolíná vtipným textem, lakonickou zkratkou, která působí jako stimulující koření k vybrané pochoutce. Jsem názoru, že publicistů s tak mimořádnými encyklopedickými znalostmi a schopností multidisciplinární analýzy v naší zemi opravdu mnoho není. Neznám totiž jiného autora, který by uměl tak zasvěceně analyzovat a komentovat oblast politiky, ekonomiky, historie, medicíny, techniky, literatury, světového bankovního systému a praxe, Číny, RF, USA atd.? Při vědomí tak mimořádného intelektuálního potenciálu Jana Campbella se mimoděk vkrádá otázka, zda tento kapitál vědění nedráždí momentální držitele moci, o nositelích "turbo-diplomů" netřeba hovořit. Už z tohoto důvodu bych si přál, aby se na veřejnosti v brzké době objevil další nový sborník jeho publicistických prací.

Cena souboru výtisků: 650,- Kč
Celkový počet stran: 840
Dostupnost: VYPRODÁNO, ČEKÁME NA DOTISK
KOUPIT KNIHU


Knihy z produkce Lucie Jandové:
Knihy Vnitřní Prediktor Souborné Sociálně Spravedlivé Rusi:
Knihy Nikolaje Starikova a dalších autorů převážně ve slovenštině:
Knihy nakladatelství BIBLIOTHECA GNOSTICA:
Knihy nakladatelství MOZAIKA: