Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Souhlasu netřeba

Cena výtisku: 660,- Kč
Dostupnost: ČEKÁME NA DOTISK
Počet stran: 548
Vazba: vázaná
Jazyk: český
ISBN: 978-30-005247-0-7
Vydavatel: Vlastní náklad autora
Rok vydání: 2016

Souhlasu netřeba

Jan Campbell

"Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat…", tak zní slova klasika a je to jinými slovy totéž, co sděluje titul knihy. Skutečnost, že souhlasu netřeba, svědčí o celé řadě skutečností a umožňuje celou řadu interpretací.
Texty Jana Campbella nepotřebují souhlasu z mnoha důvodů. Jsou vzácné tím, že nejde o tolik frekventované příběhy nebo legendy o údajných událostech a jejich údajných souvislostech. Příběhy a legendy vyvolávají touhu vynášet o nich hodnotící soudy popisy, ztotožňovat se s nimi, odmítat je a zejména o nich diskutovat.
Texty Jana Campbella jsou spíše popisy jednotlivých událostí a jejich souvislosti jsou, pokud vůbec, naznačeny jen velmi subtilně. Nemají žádnou ambici stát se příběhem, tím méně ambici o jakýchkoliv souvislostech kohokoliv přesvědčovat. Hodnota textů spočívá právě v tom, že informují o událostech, tak jak se staly a jeho ambicí je v textu žádnou z událostí v daném kontextu neopominout.
Je to právě vztah popisovaných událostí a jejich kontextu, který je před čtenáře kladen bez jakékoliv berličky příběhu, legendy či mýtu. Je na každém, aby odpověděl na otázku, jestli události, jejichž popis je předkládán, jsou či nejsou součástí paradigmatu nebo už jsou posly něčeho jiného, příštího.
Řečeno trochu jinak, zda události, na které upozorňuje tato kniha, nám dávají při jejich plném pochopení možnost něco změnit, a tím něco je především paradigma nebo obecně řečeno kontext.
Poselství knihy Souhlasu netřeba zní: Nevěřme příběhům, i když přinášejí dar klidu na duši. Příběhy nejsou o životě, stejně jako věda není o životě a mapa není krajina, kterou zobrazuje… V českém prostředí ovšem nemohu doporučit jiný marketingový podtitul, než ten klasický: Kniha, o které můžeme vést spory, můžeme s ní nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti ní dá dělat…Snad na závěr jeden univerzální: Kniha, která nás učí žít změnu…


  Pokračovat ve výběru knih