Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Od korporatívnosti pod rúškom ideí k súbornosti v Božom kráľovstve

Cena výtisku: 310,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 201
Vazba: lepená
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-906978-7-4
Vydavatel: KSBpress
Rok vydání: 2023

Od korporatívnosti pod rúškom ideí k súbornosti v Božom kráľovstve

Vnitřní Prediktor SSSR

O psychologickom pozadí človeka a jeho cieľavedomej zmene.
Kniha skúma vzájomný súvis "veľkých ideí", na základe ktorých sa organizuje život spoločnosti, s psychologickým pozadím ľudí žijúcich v tejto spoločnosti. Hľadá tiež metódy, ako priviesť psychologické pozadie ľudí do súladu so Životom a životaschopnými ideami.
Korporatívnosť je zjednotenie jednotlivcov v snahe realizovať ich osobné ciele spoločnými silami, pretože to nedokážu uskutočniť sami. Takto sa ich ciele nútene stávajú na istý čas spoločnými alebo vzájomne sa dopĺňajúcimi. Ich realizácia je ohraničená lehotami v rozmedzí dĺžky ich vlastného života (možno podľa hesla "čím rýchlejšie a plnšie, tým lepšie".
Kolektívna psychika, ktorá vyjadruje Človečí režim psychiky, je v materiáloch KSB označovaná slovom "súbornosť". Tento druh kolektívnej psychiky má v štruktúre kolektívneho ducha ľudstva hierarchicky najvyššie postavenie v zmysle pôsobiť na priebeh udalostí, blokovať alebo podporovať činnosť iných egregorov a zachovávať si pritom slobodu pred zotročujúcim vplyvom iných egregorov. Členovia súbornosti môžu tak vstupovať do iných egregorov ako "správcovia" a "programátori".


  Pokračovat ve výběru knih