Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Základy sociologie 4

Cena výtisku: 230,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 192
Vazba: lepená
Jazyk: český
ISBN: 978-80-906978-3-6
Vydavatel: KSBpress
Rok vydání: 2019

Základy sociologie 4

Vnitřní Prediktor SSSR

Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stálé vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol, jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.
Kurz "Základy sociologie" se skládá ze 4 částí, které jsou rozděleny do 6 knih.
Toto je 4. kniha obsahující 1. třetinu 4. části tohoto kurzu. Lidskost a cesta k ní (kniha první).


  Pokračovat ve výběru knih