Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Symposium (2 svazky)

Cena výtisku: 650,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 840
Vazba: lepená
Jazyk: český
ISBN: 978-32-000877-7-4
Vydavatel: Vlastní náklad autora
Rok vydání: 2023

Symposium (2 svazky)

Jan Campbell

Symposium představuje základní tezi autorova pohledu na přístup k ekologickému, efektivnímu a ekonomickému myšlení, komunikaci a chování člověka a společnosti. Teze podporuje individuální snahu analyzovat příčinu příčin dění ve světě a hledání řešení výzev, se kterými se denně setkáváme na poli věděckém, politickém, na poli vzdělání a podnikání.
Kniha obsahuje 95 z přibližně 500 publikovaných článků a rozhovorů napsaných a publikovaných v originále v jednom ze čtyř pracovních jazyků autora.

O autorovi:
Jan Campbell (*1946) je německý občan české národnosti, analytik. Do listopadu 2014 řídil poradenskou firmu Campbell Concept UG Bonn a působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE. Mimo jiné vedl koordinační kancelář EU programu Tacis a působil jako poradce Evropské unie u dvou předsedů vlád. V životopisu také uvádí, že profesionálně působil v řadě zemí včetně Británie, Itálie, Švýcarska, Malajsie, SSSR, Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Ruska, Česka a Spolkové republiky Německo. V Rusku obdržel čestný titul profesora Uralské státní agrární university a je zahraničním členem Ruské akademie přírodních věd. Na Slovensku se stal nositelem ceny Zlatý Biatec za rok 2014 za "prezentaci zcela nových pohledů na minulé i současné události v domácích a zahraničních médiích, ale zejména v jeho odborné praxi v celé řadě nadnárodních i národních veřejných i soukromých organizacích". Je znám doma i v zahraničí svým Souhlasu netřeba.

Výňatek z recenze knihy od ing. Petra Svobody, CSc.:
Sborník Symposium nenechává nikoho na pochybách, že Janu Campbellovi se dostalo v neobyčejně štědré míře daru vědění, znalostí, dlouhodobé praxe i zkušeností v řadě oborů. Vše pak zhodnocuje do jasně zformulovaného a zpravidla neotřelého stanoviska. To ale nikomu nevnucuje. Ponechává na čtenáři, aby se nad příslušným textem zamyslel a učinil si vlastní názor. Z hlediska uvedení do souvislostí využívá autor metodu komparace, srovnávání dnešních jevů s analogiemi minulosti, od antiky přes jiné velké civilizace včetně čínské až po současnost. Hojným užitím citací a zdrojů nejen starého Řecka, Číny, ale například i otců zakladatelů Spojených států, vede čtenáře k vlastnímu uvažování o konkrétním problému. Svoje úvahy často prolíná vtipným textem, lakonickou zkratkou, která působí jako stimulující koření k vybrané pochoutce. Jsem názoru, že publicistů s tak mimořádnými encyklopedickými znalostmi a schopností multidisciplinární analýzy v naší zemi opravdu mnoho není. Neznám totiž jiného autora, který by uměl tak zasvěceně analyzovat a komentovat oblast politiky, ekonomiky, historie, medicíny, techniky, literatury, světového bankovního systému a praxe, Číny, RF, USA atd.? Při vědomí tak mimořádného intelektuálního potenciálu Jana Campbella se mimoděk vkrádá otázka, zda tento kapitál vědění nedráždí momentální držitele moci, o nositelích "turbo-diplomů" netřeba hovořit. Už z tohoto důvodu bych si přál, aby se na veřejnosti v brzké době objevil další nový sborník jeho publicistických prací.


  Pokračovat ve výběru knih