Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Sovětská civilizace 1

Cena výtisku: 420,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 422
Vazba: pevná
Jazyk: český
ISBN: 978-80-908011-1-0
Vydavatel: Vlastní náklad autora překladu
Rok vydání: 2021

Sovětská civilizace 1

Sergej Georgijevič Kara-Murza

Kniha na pozadí popisu dějin SSSR v období od vzniku sovětského zřízení v roce 1905 do vítězství ve 2. světové válce popisuje ideová východiska sovětského zřízení a jeho odlišnost od zřízení liberálního – a popisuje jej jako nikoliv marxistický, ale především narodnický projekt. Československému čtenáři se zde zřejmě poprvé dostávají do rukou zprávy o společenských i hospodářských východiscích sovětského zřízení jako obrody občinové společnosti – a jen tak mimochodem tyto zprávy až podivuhodně souzní s československým národním obrozením. Autor vysvětluje, že sovětský projekt byl od počátku zatížen pohledem liberalizované inteligence, která dokázala zakrýt zásady, na kterých občina stojí – a tím znevěrohodnila samotný obraz tohoto zřízení. V tomto směru autor podrobně rozebírá postoje Lenina, který má na tom z politických důvodů svoji vinu. Autor podrobně rozebírá jednotlivé části sovětského projektu a jejich vývoj, včetně jejich projevu ve společenském vědomí. Uvádí také zásady moci a oprávnění tradiční společnosti, stejně jako chyby tehdejšího sovětského vedení, vyplývající z velké části z toho, že velká většina vůdčích představitelů právě toto nechápala. Vysvětluje také pojem stalinizmus jako stav společnosti vybuzené k ochraně jejích zájmů, když samotný Stalin se stal zosobněním této moci. Autor se také podrobně věnuje rozdílu mezi fašizmem a komunizmem a při podobnosti obou pojmů vysvětluje zásadní rozdíly v jejich významu, obsahu a pojetí. Zcela jednoznačně fašizmus staví jako logický vývojový stupeň liberální společnosti, stojící v přímém protikladu k zásadám občinové společnosti. Kniha převrací řadu liberálních mýtů na ideologickou špínu, ohrožující životaschopnost každé společnosti. Tuto knihu lze považovat za výjimečný pokus popsat nejen samotný sovětský projekt jako skutečně živý pokus o obnovu občinové společnosti, ale i občinovou společnost jako takovou.


  Pokračovat ve výběru knih