Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
První muž, který mě zradil, byl můj otec

Cena výtisku: 320,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 128
Vazba: pevná
Jazyk: český
ISBN: 978-80-270772-5-0
Vydavatel: Vlastní náklad autorky
Rok vydání: 2020

První muž, který mě zradil, byl můj otec

Lucie Jandová & Dana Kaplanová

Dopad nefunkčního vztahu s otcem bývá pro ženu tíživý. Ať už proto, že otec v rodině chyběl, opustil ji, nebo jinak nenaplnil otcovskou roli. Předobraz prvního muže v životě ženy ovlivňuje její partnerské vztahy. Neexistuje důkaz, že každá žena, která má vztahové problémy, prožila zranění od otce. Ale ta, co ho prožije, problémy ve vztazích mívá. Až to vyvolává dojem zákonitého procesu, zaznívá v další knize Lucie Jandové. Autorka se však nespokojila s poukazem na neutěšenost takového stavu, ale hledá i řešení. Zamýšlí se nad otcovstvím jako takovým i nad historickými a společenskými souvislostmi, které ho utvářely. Dospívá k závěru, že zdravá mužská síla ve společnosti chybí a otcovství je třeba vrátit jeho důležitost. V knize zaznívají názory odborníků a psychologů a je doplněna autentickými příběhy žen, které se rozhodly o svém vztahu a otcem a partnery promluvit veřejně.
Když jsme se radovaly z četných čtenářských ohlasů na naši knihu Temné matky a jejich dcery, zaznamenaly jsme mezi nimi nemálo těch, které se ptaly: "Nepustíte se taky do tématu otců a dcer? I mezi nimi je problémů víc než dost."
Ukázalo se, že měly pravdu. Otcovské zranění možná není tak šokující, jako když lásku svému dítěti odepře matka. Zato je mnohem, mnohem rozšířenější. Žen, kterým zeje v srdci prázdná díra, protože je táta opustil, je víc než dost. Fenomén chybějících otců v rodinách se ve 20. století stal masovým jevem. "Nejsem dost dobrá, aby mě měl rád," přečetly si dcery tátovu nepřítomnost. "Kdyby mě rád měl, neopustil by mě."
Kolik žen si později, v dospělosti, po rozchodu s partnerem nezopakovalo právě tuto větu? Když je prvním mužem, který ženě zmizí ze života, táta, vepíše do jejího srdce osudový vzkaz.
Východní nauky tvrdí, že dcera se do tohoto světa rodí z lásky k otci. Pokud tomu tak je, pak opuštěné dcery vstupují do dospělosti s obrovskou jizvou. Jejich kompas s pokřivenou střelkou je později spolehlivě zavede do partnerských vztahů, kde si lásku znovu a znovu chtějí zasloužit. Mnohdy jim chybí i víra ve vlastní schopnosti. Když otec pro svou dceru v rodině není a svou lásku jí odepře, svět se může začít jevit jako nebezpečné místo. Důvěra v dobré konce je narušená.
Neznámá místa se kdysi v mapách označovala nápisem Hic sunt leones, tady jsou lvi. Je to logické. Co neznáme, v nás budí strach. Utečeme před tím? Pokusíme se to ovládnout? Vytěsnit či kompenzovat? To vše je možné, přinejmenším do té doby, než zjistíme, že se s tím moc dobře nežije.
Naštěstí je tu další možnost. Otcovské zranění si přiznat a pak tohle manko začít pomalu léčit a doplňovat.


  Pokračovat ve výběru knih