Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
MOC - Kniha s ilustráciami, no bez obrázkov

Cena výtisku: 312,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 276
Vazba: tvrdá
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-899030-3-0
Vydavatel: TORDEN, s.r.o.
Rok vydání: 2018

MOC - Kniha s ilustráciami, no bez obrázkov

Nikolaj Starikov

MOC je fenoménom, ktorý určuje spôsob nášho spoločenského žitia v mnohých sférach. Najviac sa to však prejavuje v sfére politiky. Moc určuje, kto, za akých podmienok a akými prostriedkami presadzuje svoju vôľu, svoj záujem, dosahuje svoje ciele.
Nikolaj Starikov, renomovaný ruský autor historických, politologických, ale aj ekonomických prác, v ktorých prezentuje hlavný prúd súčasného ruské myslenia, sa rozhodol vyniesť z temnoty spoločenskej nevedomosti "svätý grál" politiky – MOC.
Vo svojej knihe ukazuje nielen jej vonkajšie prejavy, ale aj korene a príčiny jej historickej kontinuity, a tiež diskontinuity. Obnažuje jej podstatu, pričom ju novátorsky analyzuje ako trojjednotu Chémie – Fyziky - Metafyziky moci. Používa na to množstvo historických ilustrácii, obrazov z dejín a vzájomných paralel dejinných udalostí.
Napriek vysokej miere odbornosti, to nie je kniha určená iba intelektuálom, alebo akademickej obci, ale širokej čitateľskej verejnosti, ktorá hľadá odpovede na otázky súčasnej politiky. Je to kniha, ktorá prirodzene prezentuje autorov vyhranený názor, avšak spôsob jeho podania, argumentácie predpokladá racionálny a kritický prístup. Nemusíme s N. Starikovom vo všetkom súhlasiť, ale nemožno mu uprieť originalitu, fundovanosť a hlavne nový pohľad na udalosti, o ktorých sme si mysleli, že už všetko vieme. Kniha N. Starikova MOC, rozhodne stoji za prečítanie.


  Pokračovat ve výběru knih