Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Liberalizmus – vrah slobody

Cena výtisku: 338,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 194
Vazba: lepená
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-822313-4-5
Vydavatel: TORDEN, s.r.o.
Rok vydání: 2023

Liberalizmus – vrah slobody

Pracovný kolektív VP

Liberalizmus, ako model založený na slobode bez zodpovednosti, je vlastne prekážkou k dosiahnutiu slobody, tak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok.
Vnútorný prediktor ZSSR v tejto práci prichádza s tézou, že súčasný liberalizmus je v podstate nepriateľom slobody a v skutočnosti slobode bráni. Aj keď samostatný základ tohto pojmu pochádza z latinského "libertas", čo znamená sloboda, ide v skutočnosti o pojem mnohostranný a najmä mnohoaspektový. Jedným z takýchto aspektov je totiž ekonomická sloboda jednotlivca v spoločnosti, ktorá je ale podmienená ekonomickou slobodou spoločnosti ako celku.
Liberalizmus je totiž viacrozmerný fenomén, hoci v mysliach mnohých liberálov je pod týmto pojmom chápaná "sloboda", ktorá nie je podmienená žiadnym svedomím. No a to je práve moment, ktorý si mnohí vykladajú ako stav, kedy je "všetko dovolené". Keď však takéto ponímanie slobody prenikne do sféry ekonomickej činnosti, stáva sa liberalizmus, ako model založený na slobode bez zodpovednosti, vlastne prekážkou k dosiahnutiu slobody, tak pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok.
Skutočná sloboda totiž so sebou nesie najmä povinnosť vytvárania spoločnosti, v ktorej na prvom mieste stojí sociálna spravodlivosť. Takýto liberalizmus by mal potom primárne uspokojovať tie ľudské potreby, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie vykonávania svedomitej práce. V opačnom prípade nie je možné hovoriť o slobode jednotlivca a ani o slobode spoločnosti.


  Pokračovat ve výběru knih