Seznam knih   /   Detail knihy
Ceny v Kč (CZK)      Nakupovat v € (EUR)
Núdzový stav de iure a de facto (2 svazky)

Cena výtisku: 1245,- Kč
Dostupnost: SKLADEM
Počet stran: 858
Vazba: pevná
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-822317-4-1
Vydavatel: TORDEN, s.r.o.
Rok vydání: 2023

Núdzový stav de iure a de facto (2 svazky)

Gréta NOÉ

Žiadny štát nemá právo nerešpektovať zásadu právneho štátu, a to ani v extrémnych situáciách.
Gréta Noé. Pred tromi rokmi bolo málo tých, ktorí si jej meno spájali s právom. Po prečítaní tejto výnimočnej publikácie bude málo tých; a nielen v právnickej obci, ktorí si jej meno nebudú spájať s právom. Gréta Noé sa odvážne pustila do neprebádaných vôd. V histórii Slovenska sme núdzový stav doteraz nezažili. Autorka nemohla pracovať s konštantnou judikáturou, keďže neexistovala a ani neexistuje, napriek tomu uvedené nie je právne významné. Orgány verejnej moci zastávali v tom čase názor, že právna otázka spojená s COVID - 19 je komplikovaná, autorka túto tézu vyvracia, poukazuje totiž na významnosť existencie predpisu s najvyššou právnou silou, ktorý predvída aj situácie spojené s pandémiou. Zdôrazňuje, že limity zásahov stanovené ústavným zákonom určujú maximá, ktoré nemôžu orgány verejnej moci nikdy prekročiť. Napriek tomu, že ide o odbornú a pre právnu teóriu i prax potrebnú publikáciu, určite si v nej nájde hodnotné informácie aj široká laická verejnosť, ktorá bola konfrontovaná zásahmi do svojich práv a slobôd. "Núdzový stav de iure a de facto" môže byť užitočným manuálom na ceste za dosiahnutím spravodlivosti. Skvelá práca.
Autorka opísala akým spôsobom vláda SR uplatnila núdzové právomoci a podrobila kritike s tým súvisiace rozhodnutia Ústavného súdu SR, či ústavné zmeny, ku ktorým došlo napriek tomu, že Benátska komisia ich počas núdzových situácií výslovne neodporúčala vykonávať. "Núdzový stav" zasadila do širšieho historického, ústavnoprávneho a medzinárodného ľudsko-právneho kontextu.
Monografia osobitne sleduje limity zásahov verejnej moci v prípade štandardného režimu a v prípade krízových režimov vrátane prípadných trestnoprávnych a disciplinárnych konzekvencií. Ide o komplexný a systematický prístup k danej problematike.


  Pokračovat ve výběru knih